Kontakt

Obchodné oddelenie:

Tomáš Šedivý

 

Trenčianske Stankovce 619, 913 11 Trenčianske Stankovce

 

Email: vsetkoprevasdom@gmail.com

Web: www.soldout.sk

Fakturačná adresa:

SOLD OUT, s. r. o.

 

Trenčianske Stankovce 619
913 11 Trenčianske Stankovce

 

IČO: 52 558223
IČ DPH: SK2121067817

Sídlo firmy a korešpondenčná adresa:

Trenčianske Stankovce 619

913 11 Trenčianske Stankovce, Slovakia

 

Telefón: + 421 907 821 836

 

Email: vsetkoprevasdom@gmail.com

Web: www.soldout.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka

 

IBAN: SK20 1100 0000 0029 4907 4654

Máte otázky? Kontaktujte nás!