Elektroinštalácie - Vodoinštalácie - Kanalizácie

Poskytujeme kompletné bytové a domové elektroinštalačné a vodoinštalačné práce. V oblasti vodoinštalačných a elektroinštalačných prác máme dlhoročnú prax a vyškolených odborníkov s EU certifikátmi (silnoprúd, slaboprúd). 

 

S komplexným elektroinštalačným riešením od projektu, revízie až po realizáciu a montáž. Tak isto oživenie a zapojenie elektrických zariadení do trvalej prevádzky.

V ponuke máme zabezpečovacie a kamerové systémy pre váš dom, firmu pred neoprávnenými zásahmi, vrátane systémov a zariadení umožňujúcimi sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí.

elektroinstalacie_sold_out
vodoinstalacie_sold_out

Kompletné vodoinštalácie a elektroinštalácie bytov a domov

Montáž svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)

Vnútorné elektroinštalácie v bytoch, domoch, v budovách a priemyselných objektoch do 1000V

Oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení do 1000V

Montáž zabezpečovacích zariadení a kamerových systémov

Dodávka, montáž interiérových a exteriérových svietidiel, spínačov, zásuviek, snímačov, senzorov, video-vrátnikov a domácich telefónov.

Montáž elektroinštalácie v rodinných domoch vrátane bleskozvodov, vrátane prípojok NN

Montáž a realizácia počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov

Vyhotovíme revíznu správu (na požiadanie Vám vypracuje náš technik)

V prípade záujmu a otázok o ktorúkoľvek službu nás neváhajte kontaktovať.